INTERNACJONALIZACJA

Realizujemy projekt:
"Internacjonalizacja firmy BIM PRODUCTION Norbert Lewko na rynku brytyjskim"
 
POPW.01.02.00-20-0024/19
w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 - 2020 
osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP

Okres realizacji projektu: 01/01/2020 - 31/01/2021

Wartość projektu:  218 660,00 pln

Wkład Funduszy Europejskich:  160 055,00 pln

Cel: Celem projektu internacjonalizacji firmy BIM PRODUCTION Norbert Lewko jest dostarczenie usługi tworzenia bibliotek BIM na rynek brytyjski.

 

Planowany efekt:  Po wejściu na wskazany rynek firma zostanie dostawcą usługi tworzenia bibliotek BIM i eksporterem na rynku brytyjskim.

O NAS

BIM Production dostarcza usługi tworzenia treści/bibliotek BIM i narzędzi marketingowych dla producentów z branży budowlanej. Dzięki niezawodnej technologii, a także naszemu know-how, tworzymy długotrwałe relacje między producentami i projektantami, pomagając naszym klientom rozwijać biznes.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Skontaktuj się z nami!

BIM Production

ul. Żurawia 71 lok. 2.47

15-540 Białystok, Polska

T +48 796 878 844

E info@bimproduction.eu